Το όραμα του Ινστιτούτου “Ιατρικός Βελονισμός Οράσεως”

Το όραμα και το βίωμα που θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε είναι η κινητήριος δύναμη για την επίτευξη των στόχων του Ινστιτούτου “Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως”. Όραμα μας είναι η γνωστοποίηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας του Ιατρικού Βελονισμού σε πληθυσμιακές ομάδες με δυσεπίλυτα προβλήματα όρασης και η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας σε κάθε ηλικιακό φάσμα, μέσω των εξειδικευμένων και αυστηρά εξατομικευμένων πρωτοκόλλων Ιατρικού  Βελονισμού που εφαρμόζουμε.

Η βελτιωμένη όραση των ασθενών μας θα τους καταστήσει άτομα παραγωγικά σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Κάθε φορά που ένας γονιός με σοβαρά προβλήματα όρασης θα κατορθώνει να βλέπει και πάλι καθαρά το χαμόγελο του παιδιού του, τότε μόνο θα αισθανόμαστε το όραμα μας να εκπληρώνεται.

Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127

Αμπελόκηποι –  Αθήνα, Τ.Κ. 115 24

Cosmos Center, Γραφεία 536 – 538

Tηλέφωνο: +30 210 69 10 401

E-mail: contact at orasisac.com

Covid-19

Στο Ινστιτούτο μας, κατά την  περίοδο του Covid-19, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας και εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Περισσότερα