Σούλιος Θεόδωρος

Αντιμετώπιση της Ωχράς Κηλίδας με τον Ιατρικό Βελονισμό: Μπορώ και οδηγώ τη νύχτα!

Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σούλιος Θεώδορος, είμαι δικηγόρος και πάσχω από πάθηση της Ωχράς Κηλίδας. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει δυσκολέψει η καθημερινή μου ζωή διότι, αφενός μεν δεν μπορούσα να διαβάσω πολύ καλά τα δικόγραφα  και βέβαια ένα παράδειγμα απλό καθημερινό,  δεν μπορούσα να οδηγήσω τη νύχτα.

Τώρα είχα πραγματικά έντονες επιφυλάξεις, για το άν θα μπορούσε ο βελονισμός να βοηθήσει την ορασή μου. Οι επιφυλάξεις αυτές διαψεύστηκαν και ήδη σήμερα μετά από μια σειρά συνεδριών, μπορώ και οδηγώ το βράδυ μπορώ και διαβάζω καλύτερα τα δικόγραφα, πολύ πιο άνετα και γενικά η ζωή μου έχει αλλάξει σημαντικά.