Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος – Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)

Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος –Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)-orasisac.com
Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος –Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)-orasisac.com

Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος –
Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)

Αποτελέσματα δοκιμασίας Οπτικών Πεδίων (αυτoματοποιημένη περιμετρία) ασθενούς μας με Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας πριν και μετά τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού. Η συνολική βελτίωση στο Οπτικό Πεδίο του ασθενούς είναι απόδειξη της αποτελεσματικής μεθόδου μας.

  • Έγχρωμη απεικόνιση χάρτη Οπτικού Πεδίου άνδρα ασθενή με Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας, γνωστής και ως Παθολογική Μυωπία. Οι Δοκιμές Οπτικού Πεδίου του πραγματοποιήθηκαν με χρήση αυτοματοποιημένου περιμέτρου Medmont (MAP) τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή ενός Εξατομικευμένου Πρωτοκόλλου Ιατρικού Βελονισμού του Ινστιτούτου μας, το οποίο ειδικεύεται στη βελτίωση της όρασης. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης κεντρικού οπτικού πεδίου (22A Test).
  • Οι εικόνες στο επάνω μέρος είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής Οπτικού Πεδίου πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
  • Οι εικόνες στο κάτω μέρος είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης Οπτικού Πεδίου μετά τις αποτελεσματικές συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
  • Οι περιοχές ελλείματος του Οπτικού Πεδίου αντιπροσωπεύονται με χρώματα:
  1. ΚΟΚΚΙΝΟ = ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
  2. ΚΙΤΡΙΝΟ = ΠΤΩΧΗ ΟΡΑΣΗ
  3. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΠΛΕ = ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ
  • Μετά την ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Εντατικού Ιατρικού Βελονισμού, οι μεγάλες κόκκινες περιοχές (μηδενική όραση) των αρχικών οπτικών πεδίων έγιναν κίτρινες και πράσινες και στα δύο μάτια. Η βελτίωση είναι πιο έντονη στο αριστερό μάτι του ασθενούς. Τόσο η Κεντρική ‘Όραση όσο και η Περιφερειακή ‘Όραση του ασθενούς παρουσίασαν μικρή βελτίωση.

Αναλυτικά: Στις 14 Μαρτίου 2022, όταν ξεκίνησαν οι συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, το δεξί μάτι είχε ένδειξη στο Pattern Defect 19,33  και 17,27 στο αριστερό μάτι. Στις 23 Μαρτίου 2022, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εξατομικευμένης Θεραπείας Βελονισμού, οι ενδείξεις έγιναν 10,05 και 10,15 αντίστοιχα.

Οι τιμές Pattern Defect μετά τη θεραπεία μας με τον Ιατρικό Βελονισμό είναι αριθμητικά πιο κοντά στο 0,00 σε σχέση με αυτές πριν από τον Ιατρικό Βελονισμό, υποδεικνύοντας ένα πιο υγιές Οπτικό Πεδίο.

  • Τα υγιέστερα Οπτικά Πεδία αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της Θεραπευτικής Μεθόδου μας, βασισμένη σε δεδομένα.
Επικοινωνία