Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)

Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)-orasisac.com

Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)

Αποτελέσματα Δοκιμασίας Οπτικών Πεδίων (αυτoματοποιημένη περιμετρία) ασθενούς με   Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) πριν και μετά τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού. Η συνολική βελτίωση στο Οπτικό Πεδίο της ασθενούς είναι απόδειξη της αποτελεσματικής μεθόδου μας.

  • Έγχρωμη απεικόνιση χάρτη Οπτικού Πεδίου γυναίκας ασθενούς με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Οι Δοκιμές του Οπτικού Πεδίου της πραγματοποιήθηκαν με χρήση αυτοματοποιημένου περιμέτρου Medmont (MAP) τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή ενός Εξατομικευμένου Πρωτοκόλλου Ιατρικού Βελονισμού του Ινστιτούτου μας, το οποίο εξειδικεύεται  στη βελτίωση της όρασης. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης κεντρικού οπτικού πεδίου (22A Test).
  • Οι εικόνες στο επάνω μέρος είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής Οπτικού Πεδίου πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
  • Οι εικόνες στο κάτω μέρος είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης Οπτικού Πεδίου μετά τις αποτελεσματικές συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού
  • Οι περιοχές ελαττώματος του Οπτικού Πεδίου αναπαρίστανται με χρώματα:
  1. ΚΟΚΚΙΝΟ = ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
  2. ΚΙΤΡΙΝΟ = ΠΤΩΧΗ ΟΡΑΣΗ
  3. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΠΛΕ = ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ
  • Μετά την ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Εντατικού Ιατρικού Βελονισμού, οι κεντρικές κόκκινες περιοχές (μηδενική όραση) των αρχικών Οπτικών Πεδίων βελτιώθηκαν σε κίτρινο και πράσινο και στα δύο μάτια της ασθενούς. Οι περιοχές στην περιφέρεια του Οπτικού Πεδίου βελτιώθηκαν επίσης από σκούρο πράσινο σε ανοιχτό πράσινο χρώμα. Και οι δύο περιοχές Κεντρικής και Περιφερειακής Όρασης της ασθενούς βελτιώθηκαν ελαφρώς.

Αναλυτικά: Στις 31 Ιανουαρίου 2022, όταν ξεκίνησαν οι συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, το δεξί μάτι καταγράφει ένδειξη στο Συνολικό Ελάττωμα -1,56 και το αριστερό μάτι -2,46. Στις 4 Φεβρουαρίου 2022, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εξατομικευμένης Θεραπείας Ιατρικού Βελονισμού, οι ενδείξεις έγιναν -0,76 και -1,47 αντίστοιχα.

Οι τιμές των συνολικών ελλειμάτων (Οverall Defect) μετά τη θεραπεία με Ιατρικό Βελονισμό είναι αριθμητικά πιο κοντά στο 0,00 σε σχέση με αυτές πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, υποδεικνύοντας ένα υγιέστερο Οπτικό Πεδίο.

  • Τα υγιέστερα Οπτικά Πεδία και η βελτιωμένη Κεντρική ‘Οραση αποτελούν απόδειξη της βασισμένης σε στοιχεία αποτελεσματικότητας της Θεραπευτικής μας Μεθόδου.
Επικοινωνία