Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής-orasisac.com

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής-orasisac.com

Αποτελέσματα Δοκιμασίας Οπτικών Πεδίων (αυτοματοποιημένη περιμετρία) ασθενούς με Υγρής Μορφής Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και στους δύο οφθαλμούς, πριν και μετά από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού. Η συνολική βελτίωση στο  Οπτικό  Πεδίο του ασθενούς είναι απόδειξη της αποτελεσματικής μεθόδου μας.

  • Έγχρωμη απεικόνιση χάρτη Οπτικού Πεδίου 67χρονου ασθενή με εξιδρωματική (Υγρού Τύπου) Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. Οι Δοκιμές του Οπτικού Πεδίου πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αυτοματοποιημένου περιμέτρου Medmont (MAP) τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή ενός Εξατομικευμένου Πρωτοκόλλου Ιατρικού Βελονισμού του Ινστιτούτου μας, το οποίο εξειδικεύεται στη βελτίωση της όρασης.

Σημ. Η μέθοδος μας δρα συμπληρωματικά και παράλληλα με την καθιερωμένη Οφθαλμολογική παρακολούθηση και αντιμετώπιση του ασθενούς, ο οποίος παρακολουθείται από Οφθαλμίατρο και έχει προγραμματιστεί για θεραπεία με ενδοφθάλμιες  εγχύσεις.

  • Οι εικόνες στο επάνω μέροςείναι τα αποτελέσματα της δοκιμής Οπτικού Πεδίου πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
  • Οι εικόνες στο κάτω μέροςείναι τα αποτελέσματα της εξέτασης Οπτικού Πεδίου μετά τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
  • Οι περιοχές ελαττώματος του Οπτικού Πεδίου αναπαρίστανται με χρώματα:
  1. ΚΟΚΚΙΝΟ = ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
  2. ΚΙΤΡΙΝΟ = ΠΤΩΧΗ ΟΡΑΣΗ
  3. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΠΛΕ = ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ
  • Μετά την ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου Εντατικού Ιατρικού Βελονισμού, υπάρχει ξεκάθαρη σμίκρυνση και περιορισμός της κόκκινης περιοχής και στους δύο οφθαλμούς. Η Κεντρική Όραση του ασθενούς βελτιώθηκε σημαντικά. Οι κεντρικές κόκκινες περιοχές (μηδενική όραση) του οπτικού πεδίου βελτιώθηκαν σε κίτρινες και πράσινες σε αμφότερους τους οφθαλμούς. Σημαντική βελτίωση παρατηρείται στον Αριστερό Οφθαλμό. Σημαντική βελτίωση καταγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στον δείκτη Overall Defect του περιμέτρου που βρίσκεται κάτω δεξιά στις σελίδες.
  • Αναλυτικά:  Στις 14 Ιουνίου 2022 όταν ξεκίνησαν οι συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού ο δεξιός οφθαλμός κατέγραφε ένδειξη -2.78 και ο αριστερός -5.06. Στις 14 Ιουλίου 2022, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εξατομικευμένης Θεραπείας Ιατρικού Βελονισμού οι ενδείξεις έγιναν -2.43 και -2.77 αντίστοιχα.

Οι τιμές των συνολικών ελλειμάτων (Οverall Defect) μετά τη θεραπεία με Ιατρικό Βελονισμό είναι αριθμητικά πιο κοντά στο 0,00 σε σχέση με αυτές πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, υποδεικνύοντας ένα υγιέστερο Οπτικό Πεδίο.

  • Τα υγιέστερα Οπτικά Πεδία και η βελτιωμένη Κεντρική ‘Όραση αποτελούν απόδειξη της βασισμένης σε στοιχεία αποτελεσματικότητας της Θεραπευτικής μας Μεθόδου.
Επικοινωνία