Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Αποτελέσματα δοκιμασίας Οπτικών Πεδίων (αυτoματοποιημένη περιμετρία) ασθενούς μας με την υγρή μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας του αριστερού οφθαλμού πριν και μετά τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.

Ο ασθενής είχε ήδη λάβει 7 ενέσεις στο αριστερό του μάτι από οφθαλμίατρο πριν δοκιμάσει τον Ιατρικό Βελονισμό ως συμπληρωματική μέθοδο αντιμετώπισης ταυτόχρονα με την θεραπεία των ενέσεων.

Η βελτίωση του Οπτικού Πεδίου του ασθενούς είναι απόδειξη της αποτελεσματικής μεθόδου μας.

 • Έγχρωμη απεικόνιση Οπτικού Πεδίου ενός άνδρα ασθενούς με Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Οι Δοκιμές Οπτικού Πεδίου πραγματοποιήθηκαν με χρήση αυτοματοποιημένου περιμέτρου Medmont (MAP) τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή ενός Εξατομικευμένου Πρωτοκόλλου Ιατρικού Βελονισμού του Ινστιτούτου μας, το οποίο ειδικεύεται στη βελτίωση της όρασης. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης κεντρικού οπτικού πεδίου (22A Test).
 • Οι εικόνες στο επάνω μέρος είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής Οπτικού Πεδίου πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
 • Οι εικόνες στο κάτω μέρος είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης Οπτικού Πεδίου μετά τις αποτελεσματικές συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
 • Οι περιοχές ελλείματος του Οπτικού Πεδίου αντιπροσωπεύονται με χρώματα:
 1. ΚΟΚΚΙΝΟ = ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 2. ΚΙΤΡΙΝΟ = ΠΤΩΧΗ ΟΡΑΣΗ
 3. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΠΛΕ = ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ
 • Στην Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) επηρεάζονται οι κεντρικές 10 μοίρες του Οπτικού Πεδίου και σε όψιμα στάδια αναπτύσσονται Κεντρικά Σκοτώματα.
 • Μετά από 10 εντατικές συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού στη χρωματική κλίμακα υπάρχει σαφής μείωση των κίτρινων και κόκκινων περιοχών και στα δύο μάτια, υποδηλώνοντας βελτίωση στα ελαττώματα του Οπτικού Πεδίου του ασθενούς. Στο αριστερό του μάτι υπάρχει σημαντική μείωση των κόκκινων περιοχών. Στο δεξί του μάτι ένα τμήμα της πράσινης περιοχής έχει αλλάξει σε μπλε για να υποδηλώνει ένα καλύτερο συνολικό Οπτικό Πεδίο. Η Κεντρική ‘Οραση του ασθενούς είναι επίσης ελαφρώς βελτιωμένη.
 • Pattern Defect: Η σημαντική βελτίωση καταγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην καθολική ανάλυση της περιμετρίας όπως απεικονίζεται στον δείκτη Pattern defect που βρίσκεται κάτω δεξιά στις σελίδες, δίπλα στο μπλε βέλος <=

Αναλυτικά: Στις 21 Ιανουαρίου 2022, όταν ξεκίνησαν οι συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, το δεξί μάτι κατέγραφε ένδειξη Pattern Defect 6,78 και το αριστερό 7,37. Στις 8 Φεβρουαρίου 2022, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εξατομικευμένης Θεραπείας Ιατρικού Βελονισμού, οι ενδείξεις έγιναν 3,24 και 4,45 αντίστοιχα.

Οι τιμές “Pattern Defect” μετά τη θεραπεία μας με τον Ιατρικό Βελονισμό είναι αριθμητικά πιο κοντά στην τιμή του 0,00 που σχετίζεται με αυτές πριν από τον Ιατρικό Βελονισμό, υποδεικνύοντας ένα πιο υγιές Οπτικό Πεδίο.

 • Τα υγιέστερα Οπτικά Πεδία και η βελτιωμένη Κεντρική ‘Οραση αποτελούν απόδειξη της βασισμένης σε στοιχεία αποτελεσματικότητας της Θεραπευτικής μας Μεθόδου.
Επικοινωνία