Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com

Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Αποτελέσματα δοκιμασίας Οπτικών Πεδίων (αυτoματοποιημένη περιμετρία) ασθενούς με υγρή μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας του αριστερού του οφθαλμού, πριν και μετά τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού. Η συνολική βελτίωση στο Οπτικό Πεδίο του ασθενούς είναι απόδειξη της αποτελεσματικής μεθόδου μας.

 • Έγχρωμη απεικόνιση ενός χάρτη Οπτικού Πεδίου άνδρα ασθενή με Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Οι Δοκιμές Οπτικού Πεδίου του πραγματοποιήθηκαν με χρήση αυτοματοποιημένoυ περιμέτρου Medmont (MAP) τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή ενός Εξατομικευμένου Πρωτοκόλλου Ιατρικού Βελονισμού του Ινστιτούτου μας, ειδικευμένου στη βελτίωση της όρασης. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης κεντρικού οπτικού πεδίου (22A Test).
 • Οι εικόνες στο επάνω μέρος είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής Οπτικού Πεδίου πριν από τις συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού.
 • Οι εικόνες στο κάτω μέρος είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης Οπτικού Πεδίου μετά τις αποτελεσματικές συνεδρίες με Ιατρικό Βελονισμό.
 • Οι περιοχές ελλείματος του Οπτικού Πεδίου αντιπροσωπεύονται με χρώματα:
 1. ΚΟΚΚΙΝΟ = ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 2. ΚΙΤΡΙΝΟ = ΠΤΩΧΗ ΟΡΑΣΗ
 3. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΜΠΛΕ = ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ
 • Στην Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας επηρεάζονται οι κεντρικές 10 μοίρες του Οπτικού Πεδίου και σε όψιμα στάδια αναπτύσσονται Κεντρικά Σκοτώματα.
 • Μετά από μόνο 8 συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού υπάρχει σαφής μείωση και συρρίκνωση της κίτρινης περιοχής κεντρικά και στα δύο μάτια. Η Κεντρική ‘Όραση του ασθενούς βελτιώθηκε σημαντικά.
 • Overall Defect: Η σημαντική βελτίωση καταγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην καθολική ανάλυση της περιμετρίας όπως απεικονίζεται στον δείκτη Overall Defect που βρίσκεται κάτω δεξιά στις σελίδες, δίπλα στο μπλε βέλος <=

Αναλυτικά: Στις 4 Απριλίου 2022, όταν ξεκίνησαν οι συνεδρίες Ιατρικού Βελονισμού, το δεξί μάτι κατέγραφε ένδειξη –2,56 και το αριστερό –0,93. Στις 8 Απριλίου 2022, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εξατομικευμένης Θεραπείας Ιατρικού Βελονισμού, οι ενδείξεις έγιναν -2,25 και -0,17 αντίστοιχα.

Οι τιμές των συνολικών ελλειμάτων (Overall Defect) μετά τη θεραπεία με Ιατρικό Βελονισμό είναι αριθμητικά πιο κοντά στο 0,00 σε σχέση με αυτές πριν από τον Ιατρικό Βελονισμό, υποδεικνύοντας ένα υγιέστερο οπτικό πεδίο.

 • Τα υγιέστερα Οπτικά Πεδία αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της Θεραπευτικής Μεθόδου μας βασισμένη σε δεδομένα.
Επικοινωνία