Στοιχεία – Εξέταση Οπτικών Πεδίων Ασθενών

1ος Ασθενής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Μ. Μαριάννα - Νόσος Stargardt-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου Μ. Μαριάννα – Νόσος Stargardt-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα

2ος Ασθενής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου Λ. Εμμανουήλ – Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα

3ος Ασθενής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου A. Γεώργιος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα

4ος Ασθενής

Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος –Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)-orasisac.com
Εξέταση οπτικού πεδίου Τ. Βασίλειος –Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας λόγω Υψηλής Μυωπίας (Παθολογική Μυωπία)-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα

5ος Ασθενής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου X. Γεωργία – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ)-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα

6ος Ασθενής

Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής-orasisac.com
Εξέταση Οπτικού Πεδίου Π. Δημήτριος – Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας Υγρής Μορφής-orasisac.com
Διαβάστε Περισσότερα