Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Κοινωνική Προσφορά είναι θεμελιώδης αρχή για το Ινστιτούτο “Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως”. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης το Ινστιτούτο και ο εμπνευστής του κος Βασίλειος Σπύρου αναπτύσσουν μία σειρά δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται πρακτική υποστήριξη σε ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς, σε αποφοίτους ιατρικών σχολών και πανεπιστημιακών σχολών υγείας καθώς και  σε ανήλικους ασθενείς που φιλοξενούνται σε δομές φροντίδας.

Περισσότερο συγκεκριμένα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας περιλαμβάνει:

  • Παροχή σημαντικών εκπτώσεων σε ομάδες ανθρώπων που πλήττονται έντονα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και που χρειάζονται την στήριξη του Ινστιτούτου μας.
  • Δωρεάν θεραπείες βελονισμού ή/και Εκπτωτικές τιμές για την Παγκόσμια Ημέρα Οράσεως (κατά της τύφλωσης) και την Ημέρα της Απεικόνισης και της Ανατολικής Ιατρικής (AOM) κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.
  • Πραγματοποίηση εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με ασθενείς που πάσχουν από δυσίατες οφθαλμικές παθήσεις οι οποίες δύνανται να αντιμετωπιστούν με τον Ιατρικό Βελονισμό (αναστολή της νόσου και βελτίωση της οπτικής ικανότητας).
  • Δράσεις σε συνεργασία με ομάδες ασθενών, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην περιοχή της Αττικής.

Το Ινστιτούτο “Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως” πιστό  στον αξιακό κώδικά του φροντίζει τόσο την ευζωία των ασθενών του όσο  και τις τακτικές δράσεις  φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127

Αμπελόκηποι –  Αθήνα, Τ.Κ. 115 24

Cosmos Business Center, Γραφεία 536 – 538

Tηλέφωνο: +30 210 69 10 401

E-mail: contact at orasisac.com

Covid-19

Στο Ινστιτούτο μας, κατά την  περίοδο του Covid-19, φροντίζουμε για την ασφάλειά σας και εφαρμόζουμε όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.

Περισσότερα