Ωχρά Κηλίδα, μπορείς να επαναφέρεις την όρασή σου με τον Βελονισμό