Ανώνυμη Μαρτυρία

Αντιμετώπιση της Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας με τον Ιατρικό Βελονισμό

Αντιμετωπίζω το πρόβλημα της Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας στο ένα μου μάτι. Έκανα κάποια σειρά συνεδριών βελονισμού και διαπίστωσα ότι με διευκόλυνε στην καθημερινή μου πρακτική, στην καθημερινή μου ζωή. Ένα κομμάτι με διευκόλυνε πολύ στην βραδυνή οδήγηση, στις διαθλάσεις που είχα από τα άλλα αυτοκίνητα. Επίσης και στο προσπαθώντας να βάψω το ένα μου μάτι που δεν έβλεπα, αν έκλεινα το βλαπτόμενο και αυτό είναι κάτι που μου του έχει βελτιώσει και είμαι χαρούμενη γιαυτό.